Zoek
Sluit dit zoekvak.

Ontwerp omgevingsvergunning afwijking bestemmingsplan perceel Voskuilerweg 47, Woudenberg

Redactie Woudenbergnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Woudenberg.

Aanvraag Bestuur | GemeentenRuimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Ontwerp omgevingsvergunning afwijking bestemmingsplan perceel Voskuilerweg 47, Woudenberg

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 (Wabo) een afwijking van het bestemmingsplan te verlenen ten behoeve van een voercentrum op het perceel Voskuilerweg 47 in Woudenberg. Het ontwerp van de omgevingsvergunning, het ontwerp van de verklaring van geen bedenkingen en de ontwerp anterieure overeenkomst liggen van 12 november 2014 tot en met 23 december ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg. De ontwerpvergunning kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna de ontwerpvergunning kan worden opgeroepen via het invullen van het adres of het planid-nummer: NL.IMRO.0351.OV2014voskw47-ow01 Gedurende de termijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen met betrekking tot de ontwerpvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen naar voren brengen. U kunt uw schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig een afspraak gemaakt te worden met de heer B. Bouwman. Dit kan via telefoonnummer (14 033). Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen woudenberg
  2. Bestuur | GemeentenRuimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening