Zoek
Sluit dit zoekvak.

Toestemming voor het bouwen van 10 RAR woningen aan Laan door Hoevelaar te Woudenberg

Redactie Woudenbergnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Woudenberg.

Aanvraag bouwvergunning

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Toestemming voor het bouwen van 10 RAR woningen aan Laan door Hoevelaar te Woudenberg

Verleende omgevingsvergunningen regulier: 23 januari 2024: WDB 02, sectie G, nummer 2358, Plan Hoevelaar fase II, het bouwen van 10 RAR woningen, Z.342953. De vergunning, alsmede de daarbij behorende stukken liggen ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Woudenberg
  2. bouwvergunning