Search
Close this search box.

Toestemming voor het houden van een nieuwjaarsbijeenkomst in en voor het gemeentehuis op 13 januari tussen 10.00 uur en 12.00 aan Parklaan 1 te Woudenberg

Redactie Woudenbergnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Woudenberg.

Aanvraag evenementenvergunning

De ingediende aanvraag voor Parklaan 3931KK 1 Woudenberg luidt als volgt:

Toestemming voor het houden van een nieuwjaarsbijeenkomst in en voor het gemeentehuis op 13 januari tussen 10.00 uur en 12.00 aan Parklaan 1 te Woudenberg

Meldingen en verleende (evenementen) vergunningen: 20 december 2023: Het houden van een nieuwjaarsbijeenkomst in en voor het gemeentehuis, Parklaan 1, 13 januari, tussen 10.00 uur en 12.00 uur, Z.343347. De vergunning, alsmede de daarbij behorende stukken liggen ter inzage. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Woudenberg
  2. evenementenvergunning