Search
Close this search box.

Bekendmaking ontbrandingstoestemming John F. Kennedylaan in Woudenberg Grasveld

Redactie Woudenbergnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Woudenberg.

Aanvraag Natuur en milieu | Lucht

De ingediende aanvraag voor John F. Kennedylaan 3931XG 57 Woudenberg luidt als volgt:

Bekendmaking ontbrandingstoestemming John F. Kennedylaan in Woudenberg Grasveld

Publicatiedatum: 23 maart 2015 Type: ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Locatie: Woudenberg Beschikking ontbrandingstoestemming Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben een ontbrandingstoestemming op grond van artikel 3B.1, lid 1 onder a, van het Vuurwerkbesluit verleend. De toestemming is verleend ten behoeve van het bedrijf Katan Vuurwerk, voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk en het ten behoeve daarvan opbouwen, installeren, bewerken, dan wel na ontbranding verwijderen op John F. Kennedylaan in Woudenberg Grasveld. Deze werkzaamheden vinden plaats op 18 april 2015 van 17.00 tot 23.00 uur. De ontbranding van het vuurwerk vindt om circa 22.00 uur plaats. Hierbij moet worden voldaan aan de in de toestemming opgesomde voorwaarden. Bezwaar Belanghebbenden kunnen tegen deze beschikking een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Utrecht, t.a.v. de secretaris van de Awb-adviescommissie, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht, binnen zes weken na de dag waarop de beschikking op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: - de naam en het adres van de indiener; - de dagtekening; - een omschrijving van (het gedeelte van) de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt; - de gronden van het bezwaar (de motivering). Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. Vanwege de eis van schriftelijkheid die de Awb stelt, is het niet mogelijk om via e-mail bezwaar te maken. Het maken van bezwaar schorst de werking van de beschikking niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kunt u naast het maken van bezwaar een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Daarbij is een griffierecht verschuldigd. Informatie Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw S. Lont, op telefoonnummer 030-2582377 Kaart voor postcode: Woudenberg

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen woudenberg
  2. Natuur en milieu | Lucht